Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ P.A.S. ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Ακομα υπάρχουν αμφιβολίες για το Σύνδρομο Γονικής Αποξένωσης αλλά και για τη συνεπιμέλεια.
Δέστε στη Μασαχουσέτη με την αφορμή της ημέρας του πατέρα: 
http://www.fathersandfamilies.org/enews/cv/enews-20110712.html
Action Alert: Opponents of Shared Parenting Fire Back at F & F in Boston Globe Magazine
The Boston Globe Magazine ran a feature interview (pictured, right) with Fathers and Families’ Board Chairman and founder Ned Holstein, M.D., M.S. on Father’s Day.
In the piece — Fighting dad (6/18/11) — Holstein discussed our shared parenting bill H02684, which has been endorsed by nearly a third of the Massachusetts legislature. Holstein explained:
Women’s groups are also against [the bill], but they can’t turn out a crowd on this issue. The public understands this is good for children…Judges still award [physical] custody to mothers by default; fathers still see their children every other weekend and maybe Tuesday nights. It’s a cookie-cutter solution that has outlived its usefulness.
The consequences of this, Holstein noted, include:
There is evidence showing adverse outcomes [for kids]. They feel terrible, they long for the missing parent, and begin to draw conclusions that they’re not worthy.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου